Staff Name
Rev.Br.M.Stephen Mathew.F.C.
Mrs.T.Logarajah
Mrs.C.L.Selvarajah.
Mrs.S.Sabaretnam
Mrs.K.Sivarajah.
Miss.T.Nesaranee.
Mrs..N.Somasekaram
Mrs.N.Mohanakumar
Mrs.K.Kowshikakumaran
Mrs.R.Mahendran
Mrs.S.Thurairetnam
Mrs.J.Vijayakumaran
Mr.S.Punithan
Mr.M.Subaindrarajah
Mrs.M.Mahendrarajah
Mr.S.Sivanandarajah
Mr.M.Jeyathy
Mr.N.Prashanthan
Mrs.A.K.Gnanaprgasam
Mrs.V.Vimalasena
Mrs.J.Uruthiralingam
Mrs.S.Kirubakaran
Mrs.J.Thevaragavan
Mrs.R.Thadchanamoorthy
Mrs.P.Ashokumar
Mrs.M.Varatharajan
Mrs.P.Selvalingarajah
Mrs.M.Meiyalagan
Mr.J.J.Kingsley
Mr.S.Sivarajah
Mrs.K.Nagendran
Mrs.S.Junaideen
Mrs.S.H.Abdul Haneem
Mrs.S.Sutharshan
Mrs.K.Uthayakumar
Mrs.A.Raveendran
Mrs.T.Thavarajah
Mrs.K.Sivanesan
Mrs.S.Elango
Mrs.K.Kopalaretnam
Mrs.T.Kamalanathan
Mrs.E.Punithan
Mr.M.H.M.Mahshoom
Mr.S.Uthyalingam
Mrs.T.sivakumar
Mr.S.Jeyananthan
Mr.R.Thillainayagam
Mr.S.Ketheeswaran
Mr.K.Koneswaran
Mr.T.Rupanathan
Mr.P.Kamalathasan
Mr.S.Raviskaran
Mrs.T.Mahendran
Mrs.S.Tharmendra
Mr.s.Atputhanathan
Mrs.P.Ranjan
Mrs.U.Vijayathas
Mrs.K.Lingeswaran.
Mr.S.Sarasagopal.
Mr.R.Arumugam
Mrs.M.A.S.Masootha
Mrs.N.Rajendran
Mr.S.Nanathakumar.
Mr.T.Ravichandran
Mrs.s.Ravindrakumar.
Mrs.A.Sivarajah.
Mr.V.Sevvelkumaran.
Mrs.H.R.M.Hilmy
Mrs.H.Haththaf
Mr.K.Sritharan
Mrs.E.Sutharshan
Miss.W.A.Shiyani
Mrs.R.Koneswran
Mr.T.Sivaprinthan
Mr.S.Thavaseelan.
Mr.K.Sivakumar
Mr.K.Sasikarapavan
Miss.M.Jeevitha
Mrs.T.Amirthananthan
Mrs.S.A.Careem
Mrs.T.Satheesh
Mrs.V.Pathmakailanathan.
Mrs.A.Umeshkumar
Mrs.T.Vithaharaj.
Rev.Sr.M.Sudharshini.A.C
Miss.S.Kalpana
Mrs.V.Ramesh
Mrs.S.Mathusoothanan.
Mr.A.Sanjeevan
Miss.A.R.Riswana
Miss.A.Hendrick
Miss.S.Tharshini
Miss.S.Thayananthini.
Mrs.T.Senthil
Miss.V.Vilagini
Miss.T.Jeyalini
Mrs.K.S.Anpuraj
Mrs.V.Sivakumar.
Miss.S.Elilmathy
Miss.T.Santhiraleela
Mr.S.Puvaneswaran
Mrs.M.N.Faheema
Rev.Sr.M.Sriya Pushpam
Mrs.M.Mubarack
Mrs.U.L.Nazeera
Mrs.I.Inul Jennath
Mrs.B.A.Azeez
Mrs.U.L.S.Habeeba.
Mr.I.L.Allapitchai.
Mr.M.H.Jabeer.
Mr.A.M.Salin
Mr.M.M..Nizaam
Mr.A.L.Maharoof
Mr.M.A.Achu Mohamed
Mrs.S.Ratheeskumar
Mrs.K.Ponnampalam
Mr.T.Velupillai.
Miss.T.Geethanjali.
Miss.A.Subani.
Mr.A.Kalejan.
Mr.S.Selvakumaran.
Mr.S.Pratheepan.
Mr.S.Nihasan.
Miss.V.Priya.
Mr.N.Dineshkumar.
Mr.A.Yatheesh.
Mr.V.Raveendraraj.
Miss.V.Vithiyanjali.
Rev.Fr.Briner Seller.
Mrs.S.Aruneshan.
Mrs.S.Victor Selvakumar.
Mr.Senthilnathan
Mr.N.Prabakaran.