Vahissan

GCE A/L 2013 Best Performance

Posted by | University Admissions | One Comment

Arts Stream

Name
Grades
District Rank
Faculty
A.S LASMIYA3 A2LAW
A.K.MAONA ILUKSHI3 A4LAW
S.THARSHIKA3 A7LAW
M.SANJEEVAN3 A32LAW
J.NISHANTHINIA 2 B25LAW
S.SANJEEVKANTH2 A B47T.C.P
K.KOBIKA2 A B52ARTS
N.KAYALMINIA 2 B84ARTS
B.NITHASHANAA 2 B88ARTS
S. SARANGAN2 A C93ARTS
R.VITHIYASHINIA B C111ARTS
A. ANOSHANA 2 B129ARTS
A. SUBANIA B C234ARTS
V. SINTHUJA3 B
S. DIROJAA 2 B3ART.
S.F.SHASRIN2 B C441ART.
P.LOGITHAN2 B CART.
S.THANUSHALINI2B C560MUSIC
S.THIVIYALUCKSHIB 2 C647MUSIC
G.SUGUMATHY2 B C717MUSIC
S.JESANTHB, 2 C1198MUSIC
K.SHAHANA3 CMUSIC
S. SAMMIKA2 B S663DANCE.
S.NIROSHA2 A C191DRAMA
R.CHIDRAA B C227DRAMA
 

Bio Stream

Name
Grades
District Rank
Z-Score
M.Ladsiyan2A B111.8307
S.Yajiytha2A C141.7515
M.F.M.NihathA 2B211.7026
A.RagumathanA 2B271.6733
V.MathushikaA B C341.6180

Commerce Stream

Name
Grades
District Rank
V. MANORAJ3 A2
P.SURESH3 A8
S.SHAMSAN2 A B38
S. HAROSHANTHA 2 B40
P.PRIYANKAA 2 B81
DILOGI2 A B84
 

Maths Stream

Name
Grades
District Rank
Z-Score
T.LatharshanA 2B271.7053
F.M.IshqyA 2B281.6701
K.SajanthanA B C331.5820
 

GCE O/L 2012 Best Performance

Posted by | GCE O/L Results | No Comments
Name
A
B
C
S
W
Selvarasa Thusenthan9A
Sathiyakeerthy Gobithan9A
Pathmanathan Priyatharshini9A
Krishnakumar Harishangavi9A
Perinparajah Disome9A
M.M. Zhaikul Akber9A
S.H. Abdullah Aashif Ali9A
Kunarasa Kajananth8A1B
Selvalingam Suvirthan8A1B
Amirthalingam Kavinthini8A1B
Ganeshamoorthy Sobana8A1B
Yohanathan Kethzial8A1B
Mathialagan Praslashanu8A1B
Thayanithy Thakshanya8A1B
Meiyalagan Yathusahnan8A1C
Kumar Manuraj8A1C
Badiudeen Gaisudeen8A1C
Nerom Outschoorn8A1C
Vivehanandarajah Gowthamy8A1C
Nadarajah Kishoba8A1C

GCE A/L 2012 Best Performance

Posted by | University Admissions | No Comments

Arts Stream

Name
Grades
District Rank
Z-Score
Faculty
A. Thulanjani3A42.1449Law
S. Loothmery2A, B82.0895Law
V. SowmiyaA, 2B271.8897Town & Coun
G. ThinushkaA, 2B301.8386Town & Coun
S. VithiyashineA, B, C571.7223Arts
A. Nobert JudeA, B, C681.6779Arts
S. TharmeekanA, B, C961.5604Arts
S. Salomy3B1141.5147Arts
R. Joel JiroasA, 2C1251.4857Arts
S. Sujanthan2B, C1401.4537Arts
K. Thipa2B, C1521.4283Arts
M. RiswanaB, 2C1551.4246Arts
T. Menaga2B, C2231.3100Arts
T. YasothiniA, B, C11.4320Drama
J. JeyarekaA, B, C2331.3008Drama
B. DilaniA, 2C2751.0892Drama
S. RajithaA, C, S6160.8435Drama
M. KokularajiniA, C, S6180.8408Drama
M. LuxshithanA, C, S90.8286Drama
M. MayuraniB, 2C6490.8081Drama
I. KrishnayaliniA, 2C110.7745Drama
K. ThushaniyaA, 2C3421.1544Music
Y. MayuthiniB, 2C70.9232Music
K. Rojini2B, C9000.6087Music
B. Tharshika3C380.1072Dance
M. Thanushiya2C, S16280.0643Dance
S. Nirmithan3C6380.8165Art
M. Ganojan2C, S14400.2124Art
K. KeerthananC, 2S15650.1204Art
I. ThasniC, 2S16030.0868Art
 

Bio Stream

Name
Grades
District Rank
Z-Score
M. Nitharshanan3A22.1734
V. Rishikesh3A42.1106
K. SansalujaA, 2B121.7653
V. YanushaA, 2B161.6796
E. Suhanya2B, C361.3342
S. BanupriyaB, 2C741.1002
J. HematharshiniB, 2C841.0966
T. Shalomi3C841.0285
C. KeerthanaB, 2C910.9926
A. AnojanB, 2C970.9678
A.K. Sitthi SajithaB, 2C1070.9013
M.A.R. Nuthuha2C, S1480.6833
S. LuxzethaB, C, S1530.6745
S. Tharunitharan3C1540.6726
S. JashayiniB, C, S1570.6687
R. SuvarnaC, C, S1590.6458
K. Puviraj3C2000.5007

Commerce Stream

Name
Grades
District Rank
Z-Score
Y. Dilaksan3A21.9049
P. Prasanth3A251.5410
A. Janani3A281.5148
P. Mohanathasan3A351.4624
A.M. Piyasa3A501.3540
A. Nirosa3A551.3494
S. Vinokanth3A561.3439
N. Rishanth3A631.3220
M. Kasthoori3A841.2111
K. Nitharshika2A, B1061.1401
 

Maths Stream

Name
Grades
District Rank
Z-Score
K. HariharanA, 2B101.7766
M. KiritharanA, 2B201.6423
B. Ajanthan2B, C261.5551
W. NishanthaA, B, C271.5537
S. Jaslin3B291.4994
N. SivakareshB, 2C501.2211
K. SajanthanB, 2C611.1158
T. Muralitharan3C771.0151
K. Kuganya2C, S930.9049
V. Hesara2C, S1070.8198
G. UgapiragashanB, C, S1180.7156
S. Anujan2C, S1240.6604
T. Hazeena2C, S1280.6357
T. Kajanan2C, S1300.6261
P. Partheepan2C, S1460.5341
P. Nitharshan2C, S1650.3971
M. HemanjaliC, 2S1670.3862
K. ShahithyanC, 2S1740.3374
S. Senthuran3S1770.3263
M. MayuriC, 2S1830.2913
T. Sahana ShaleC, 2S1970.2232
 

Scholarship 2012

Posted by | Scholarship Results | No Comments
Name
Score
M. Purushothman183
P. Abinesh175
S. Sam168
K. Pragashini168
N. Hani168
K. Zineka168
G. Sajeethan167
P. Sivalakshan167
T. Vipushika166
P. Kiruthika166
J. Abeshika165
R. Akshayan164
J. Justin Harshan163
K. Diloshan162
M. Pravith162
P. Mukija162
D. Dimekshan162
K. Sijanan160
T. Harsharaj160
J. Aprin159
G. Serarishani158
B. Amana Asrin158
B. Mahfoora156
V. Preethi156
H. Leronisha156
D. Shannon155
A. Natha153
V. Vinushka152
T. Nayanan152
S. Yathushika151
N. Hami149
T. Sapojithan147
Kanishton Akash147