Scholarship 2006

Posted by | September 22, 2010 | Scholarship Results | No Comments
Name
Score
District Rank
Mas.S.Kajitharaj1841
Mas.P.Loghi17013
Miss.M.Prasla Shanu16916
Miss.M.Gayathri16720
Mas.S.H.A.Aashif Ali16625
Miss.G.Shobana16434
Mas.M.M.Zhaikul Akber16241
Miss.K.Harishanghavi16050
Mas.M.Mithun Naresh Jackson15779
Miss.J.Shajanthana15594
Miss.U.Priyanka153121
Mas.K.Kajananth151154
Miss.R.Shiromika151154
Mas.L.Saron150167
Mas.U.Kajanuthan150167
Miss.R.Sharmitha149187
Mas.B.Gaisudeen147225
Miss.T.Hanshika147225
Miss.P.Arthana146242
Mas.D.Thevathajendran146242
Mas.S.Stevekeshan145261
Miss.D.Pamina145261
Miss.S.Vejuka144286
Mas.S.Subashkar144286
Miss.S.G.Ushanthini143305
Miss.T.Thakshaniya142324
Mas.L.Olince Andrado141353
Mas.S.Lathushan140374
M iss.R.Yasankapriyatharsana140374
Mas.M.Yathushanan139390
Miss.V.Gowthami139390
Mas.V.Dilojan139390